Author: museudelter.cat

Inici  /  Articles posted by museudelter.cat (Page 69)

El voluntariat ambiental consisteix en la participació lliure, organitzada i altruista en la conservació dels recursos naturals i en la millora de la qualitat ambiental, mitjançant activitats i programes, tant d'aquells que tenen una vessant d'acció sobre el medi pròpiament dita, com d'aquells adreçats a la sensibilització i d'educació ambiental. La finalitat principal de la XARXA serà la promoció del voluntariat ambiental i la difusió interna i externa de les activitats que es duguin a terme a les organitzacions amb projectes i programes de voluntariat ambiental. La XARXA ha

Al llarg del 2005, un seguit d'actes, jornades, intervencions i exposicions volen commemorar l'aparició d'aquest important patrimoni que ha caracteritzat la industrialització a les conques fluvials catalanes. Pel que fa a la conca del Ter, els actes es varen iniciar el passat 25 de febrer al Museu Industrial del Ter, can Sanglas de Manlleu, amb la presentació de L'Any de les Colònies Industrials i una conferència a càrrec dels historiadors Rosa Serra i Emili Bayón, en representació respectivament del Llobregat i del Ter, els dos grans rius fabrils

L'Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya ha atorgat al Museu Industrial del Ter el Premi Bonaplata en la seva categoria de restauració de béns mobles. EL motiu de la concessió ha estat la restauració i posada en funcionament per a la producció d'energia elèctrica d'una de les dues turbines de que disposava l'antiga fàbrica tèxtil de Can Sanglas. Aquesta fàbrica, seu actual del MIT, disposava d'una turbina Fontaine, datada del 1882 i una turbina Francis d'un rodet amb càmera oberta instal·lada el

El passat divendres dia 26 de novembre es va inaugurar la restauració de la roureda de l'antic abocador i de la vegetació de ribera al meandre del Gelabert. Cal destacar l'existència d'un acord de custòdia d'aquest paratge fluvial entre l'Ajuntament de Manlleu, propietari dels terrenys, i el Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis del Museu Industrial del Ter. Ara mateix, la gestió de les riberes del riu Ter a Manlleu és un dels pocs exemples de restauració ecològica del conjunt del país, on les experiències en aquest sentit són

Els passats 29 i 30 de novembre va portar-se a terme al Museu Industrial del Ter el Seminari "Experiències en Restauració fluvial i Educació ambiental a Europa". Va ser organitzat conjuntament entre el Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis (Museu Industrial del Ter) i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona, amb la col•laboració dels membres del projecte Interreg IIIC "Community Rivers". El seminari va comptar amb la presència de 21 ponents de diferents universitats i altres organismes, la meitat de diferents parts de la geografia catalana i l'altra meitat de l'estranger

El MIT ofereix una visita guiada per l'emblemàtica colònia de Borgonyà situada en el municipi de Sant Vicenç de Torelló. Al costat de les quadres urbanes i les fàbriques de riu, el fenomen de les colònies industrials ha esdevingut un dels elements més característics de la industrialització catalana. L'antiga "Fabra i Coats" representa un magnífic exemple de fàbrica i colònia al medi fluvial. Aixecada el 1895, els "anglesos", com era coneguda al Ter, va ser obra dels Coats escocesos, associats des de 1903 amb els Fabra, cotoners