El projecte

Consisteix en el desenvolupament d’acords i actuacions de custòdia fluvial amb propietaris (públics i privats) a la conca del Ter. Parteix d'un acord marc de custòdia, establert l’any 2009, entre els ajuntaments de Torelló, les Masies de Voltregà i Manlleu, i el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis – Museu del Ter. L'any 2013 s'hi van afegir els ajuntaments de Sant Vicenç de Torelló i Vic, i l'any 2014, el de Sant Julià de Vilatorta.

Es tracta d’ordenar-hi elements, usos i accions amb el propòsit de conservar i restaurar progressivament la totalitat dels cursos fluvials de la conca del riu Ter al seu pas pels diversos municipis, protegir-hi els valors existents i rehabilitar-hi i restaurar-hi el bon estat ecològic i la màxima biodiversitat en la mesura que sigui possible i es disposi dels mitjans per fer-ho. S’hi fan seguiments i estudis de recerca, per a avaluar el resultat de les actuacions.

El projecte Riberes del Ter pretén aconseguir i desenvolupar a mitjà termini un gran nombre d’acords de custòdia fluvial. 

Custodia fluvial Generalitat de Catalunya Obra social La Caixa AgŔncia Catalana de l'Aigua Fons Social Europeu