Recerca associada

El projecte RICOVER

S'està portant a terme el projecte europeu “Ricover, Restauració de riberes en el sud-oest europeu”, de recerca i restauració fluvial, que s’afegeix a les actuacions del projecte marc de custòdia “Riberes del Ter”. Aquests projectes persegueixen la restauració de zones de ribera, el seguiment per mitjà de bioindicadors i el desenvolupament de mètodes de gestió forestal sostenible. S’actua en finques públiques i privades de Manlleu, les Masies de Voltregà i Torelló, on hi ha establerts acords de custòdia fluvial amb els propietaris. L'està portant a terme El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis-Museu del Ter

Hi han treballat tres brigades formades per diversos caps de colla especialistes en treballs de restauració i inserció social, acompanyats per treballadors amb risc d’exclusió social i laboral contractats expressament per a aquesta tasca, formats prèviament en jardineria i treballs forestals.

Hi participen diferents entitats de Portugal, Extremadura i Catalunya i està coordinat per l’Institut Superior d’Agronomia de Lisboa. En el cas d’Osona, es concreta en actuacions als 20 quilòmetres de riu compresos entre Torelló i Manlleu.

En aquests espais, s’hi fan treballs de restauració i estudis científics de seguiment de l’estat ecològic i la biodiversitat dels sistemes fluvials (vegetació de ribera, invertebrats, peixos, ocells, ratpenats i altres mamífers). Els primers resultats indiques que el riu aigua amunt està millor, destacant l’entorn dels meandres i illes de les Gambires i Gallifa, on la situació és bastant bona.

Custodia fluvial Generalitat de Catalunya Obra social La Caixa AgŔncia Catalana de l'Aigua Fons Social Europeu