Què és un MST?

Home  /  Què és un MST?

Museus 2030 – Pla de Museus de Catalunya és l’eina que ha permès materialitzar la voluntat del govern català perquè centenars d’equipaments museístics i patrimonials de Catalunya rebin servei i suport per part de museus acreditats, a través de la figura del Museu de suport territorial (MST).

Exactament, i tal com ho defineix el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’objectiu del programa Museus de Suport Territorial (MST) és ‘fomentar la sostenibilitat territorial i l’equilibri en el conjunt d’equipaments patrimonials bàsics del país, mitjançant la implicació de museus acreditats amb vocació territorial i amb capacitat de donar suport a tercers per tal d’assolir beneficis mutus’.

Entre els equipaments que poden rebre suport d’un MST hi ha museus no registrats, jaciments, centres d’interpretació, cases museu, monuments museïtzats, espais expositius i centres de visitants.

A Osona, el Museu del Ter hem rebut aquest encàrrec i donarem suport a diversos equipaments de la comarca i de l’entorn més proper. Una tasca que no significa, en cap cas, que sorgeixi una nova figura jurídica o es creï cap xarxa, tal com s’indica des del mateix Departament de Cultura: ‘‘reben aquesta consideració els museus acreditats que desenvolupen funcions de suport territorial i donen servei i assessorament estable als equipaments museístics i patrimonials d’un territori d’abast supralocal. No es tracta d’una categoria definitiva i permanent, sinó que és una adscripció a un programa mitjançant un conveni per dur a terme aquestes funcions i rebre un finançament per complir-les durant un període de temps determinat’.

El programa de museus de suport territorial és, sobretot, la voluntat de teixir col·laboracions i d’impulsar el treball en equip dins dels diversos territoris.

Sis museus de suport territorial en actiu

La figura del Museu de suport territorial es va posar en marxa el 2017 i, des de llavors, hi ha sis museus catalans que estan desenvolupant aquesta funció.

El Museu del Ter ens unim a aquest projecte amb la voluntat d’establir vincles amb tots aquests museus d’altres territoris catalans, generar aprenentatges compartits i, principalment, contribuir a la recerca i divulgació científica i educativa del patrimoni cultural i natural del país.