Som MST

Home  /  Som MST

El Museu del Ter creixem. I creixem de la manera que més ens agrada que és fent equip amb el territori. Sempre hem tingut vocació territorial i sempre hem tingut clar que el Museu va molt més enllà de les parets de la fàbrica i del municipi que l’acull i, ara, aquest desig i aquest propòsit s’han fet realitat, gràcies al projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya.

UN MUSEU AMB VOCACIÓ TERRITORIAL

El Museu del Ter és una institució amb una important vocació territorial. Des de l’inici hem desenvolupat activitats de valorització i divulgació del patrimoni més enllà de l’edifici que ens acull i sobretot, més enllà del terme municipal de Manlleu.

UN MUSEU AMB UNES INSFRAESTRUCTURES
I UN EQUIP DE TREBALL CONSOLIDATS

Amb unes infraestructures i un equip de treball consolidats portem quinze anys desenvolupant una intensa activitat en el territori a través del desplegament de serveis i activitats i l’assessorament a d’altres institucions.

UN MUSEU QUE TREBALLA EN XARXA

Des de la seva creació, el Museu del Ter forma part del sistema del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, de la Xarxa de Museus Locals (DiBA) i de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Inmaterial, i participem en múltiples experiències de treball en xarxa i de cooperació amb institucions del nostre entorn.

La cooperació entre institucions i equipaments és el factor clau que permet el desenvolupament de projectes interdisciplinaris en el territori.

LA NOSTRA COMUNITAT DE VALOR

Establir vincles forma part de l’ADN del Museu del Ter i per això impulsem constantment la col·laboració amb una àmplia comunitat de valor formada per administracions de diferents àmbits, agents socials i econòmics i tot tipus d’equipaments i institucions culturals.

 

0  ADMINISTRACIÓ TITULAR
1  ADMINISTRACIONS LOCALS
2  ADMINISTRACIONS SUPRALOCALS
3  AGENTS SOCIALS I ECONÒMICS
    3A  Entitats socials
    3B  Entitats culturals
    3C  Entitats mediambientals
    3D  Centres educatius
    3E  Mitjans de comunicació
    3F  Universitats
    3G  Empreses
4  XARXES
5  EQUIPAMENTS CULTURALS DE L’ENTORN
6  EQUIPAMENTS CULTURALS SUPRACOMARCALS
7  EQUIPAMENTS CULTURALS EXTRACOMARCALS
8  ALTRES INSTITUCIONS CULTURALS
9  ESDEVENIMENTS