Recerca associada

Estudi de l┤evoluciˇ de la vegetaciˇ de ribera i l┤hÓbitat de l┤illa de Gallifa

Durant l’any 2010 s’ha fet un projecte de recerca a l’illa del Sorral o de Gallifa, al tram mitjà del riu Ter, a les Masies de Voltregà. Aquest espai disposa d’un acord de custòdia fluvial entre el propietari i gestor de la finca i el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis per a la conservació i millora de l’estat ecològic i la biodiversitat del conjunt dels hàbitats aquàtics i zones inundables d’aquest tram de riu. També inclou la millora de la connectivitat ecològica, la recuperació del sistema agroforestal i la geomorfologia de l’illa fluvial.
En el marc d’aquest projecte s’ha avaluat l’evolució de la vegetació de ribera i la millora de l’hàbitat fluvial de l’illa de Gallifa, després de l’eliminació d’una plantació de pollancres que l’havia ocupada els darrers 25 anys. Per fer-ho, es va dividir la superfície de l’illa en 70 parcel·les de 450m2 de les quals a la meitat s’hi va fer una plantació de reforç amb arbres de ribera autòctons i a l’altra meitat no.
El primer any de recuperació d’aquest espai de ribera es va observar que la plantació de reforç va afavorir la implementació dels arbres autòctons. Això no obstant, aquests arbres plantats no suposen una competència prou rellevant com per fer disminuir significativament el rebrot de les espècies al·lòctones. D’altra banda, es van comparar les parcel·les del límit de l’illa, en contacte amb la massa forestal adjacent amb les d’interior i, tot i que les diferències no són significatives, s’observa un major desenvolupament vegetal a les parcel·les limítrofs.

Finalment, es van avaluar una sèrie de paràmetres i calcular diversos índex per determinar la qualitat dels hàbitats i la biodiversitat: qualitat del bosc de ribera (QBR); hàbitat fluvial (IHF); qualitat ecològica dels rius a partir dels macroinvertebrats aquàtics (IBMWP); i població de peixos. 

Custodia fluvial Generalitat de Catalunya Obra social La Caixa AgŔncia Catalana de l'Aigua Fons Social Europeu