Recerca associada

Seguiment de l┤estat ecol˛gic dels cursos fluvials d┤Osona

Aquests seguiments inclouen mesures de cabal, temperatura, oxigen dissolt, pH i conductivitat així com l’avaluació de la qualitat de l’aigua a partir dels macroinvertebrats aquàtics i les diatomees com a bioindicadors fluvials, la caracterització del bosc de ribera i de l’hàbitat fluvial mitjançant índex específics com l’índex de Qualitat del Bosc de Ribera (QBR) o l’índex d’Hàbitat Fluvial (IHF).

Custodia fluvial Generalitat de Catalunya Obra social La Caixa AgŔncia Catalana de l'Aigua Fons Social Europeu