maig 2022

Home  /  2022  /  maig

El programa “Museus de Suport Territorial” s’emmarca en Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya i suposa un pla estratègic elaborat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquest programa pretén formalitzar, visibilitzar, ordenar i potenciar que alguns museus de Catalunya, donin suport a altres equipaments de diversa índole en el seu territori. En el marc d'aquest programa els diferents equipaments que actuen com a Museu de Suport Territorial, que en son sis, ens anem trobant periòdicament per conèixer'ns entre nosaltres i els territoris respectius. El passat