fbpx

Els peixos dels rius
i les zones humides de Catalunya • 2014

Inici  /  Publicacions en línia  /  Els peixos dels rius i les zones humides de Catalunya • 2014
manual_peixos_indexat001_GRAN

Autors: M. Ordeix, C. Solà, M. Bardina, A. Casamitjana i A. Munné
Editat per:  Agència Catalana de l’Aigua, Museu del Ter, Eumo Editorial
Any: 2014
Nombre de pàgines: 174

Aquest manual pretén ser una eina de coneixement i sensibilització entorn del món de l’aigua en general i dels peixos continentals en particular. I ho vol fer destil·lant els resultats d’alguns dels treballs impulsats els darrers anys per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), efectuats en part per diversos grups de recerca universitaris i d’altres centres de recerca.
Aquests estudis estan encaminats a ajudar a la implementació de la Directiva marc de l’aigua, principalment per conèixer l’estat dels peixos de riu, estany i aiguamoll i el seu paper com a indicadors de qualitat biològica i hidromorfològica (de connectivitat ecològica). Al mateix temps, aquesta informació es considera essencial per a la conservació de les espècies de peixos d’aigües continentals incloses en els diversos annexos de la Directiva hàbitats i de la Llei estatal de conservació de la biodiversitat – el traspàs de la qual a la legislació de Catalunya és a hores d’ara en tràmit. Així mateix, aquests estudis també permeten actuar amb més propietat d’acord amb el Pla europeu de recuperació de l’anguila i la Llei d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals.